Рекреація

Сірководневе джерело
Рекреаційна зона Бабінець

Рекреаційна діяльність

Рекреаційна діяльність на території національного природного парку «Бойківщина» здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 № 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за № 679/16695.

 

Парк має вдале розташування, оскільки є транскордонною територією яка належить до міжнародного резервату біосфери «Східні Карпати» (Україна, Польща, Словаччина), має залізничне сполучення з обласним центром, через територію громади проходять автомагістралі державного та обласного підпорядкування.

Туризм істотно впливає на різні сектори економіки і є одним з найбільш перспективних напрямів діяльності Парку. Важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал регіону. Парк має для цього одні з найкращих в Україні умови, наявність унікальних у всеукраїнському і європейському масштабах історико-культурні, сакральні етнографічні та природні атракційні об’єктів. Зокрема це значна кількість пам'яток матеріальної культури, переважно греко-католицьких храмів і дзвіниць, що є причиною значного зацікавлення як вітчизняних, так і закордонних етнографів і туристів. 

Одним із важливих напрямків провадження рекреаційної діяльності Парку є:

  • створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об'єктів;
  • забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок;
  • обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, у тому числі, зумовленого провадженням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об'єкти Парку;
  • організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території Парку;
  • формування у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання. 

З початку свого створення ми займаємось  розробкою та ознакуванням туристичних стежок та маршрутів, облаштуванням місць відпочинку, збереженням природних цінностей та їх раціональним використанням, зміцненням та вдосконаленням рекреаційної інфраструктури. 

Відділом проводяться ряди  екскурсії для учнів, студентів та груп людей різного віку. 

 

 

Панорама смт Бориня
Екскурсія для туристів