Наука

Наукова діяльність

Наукова та науково-технічна діяльність на території національного природного парку «Бойківщина» проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів та найбільш цінних об'єктів Парку, для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей.

  Відповідно до покладених  завдань НПП «Бойківщина», проводить наукові та науково-дослідні роботи за напрямами:

  • інвентаризація об’єктів флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;
  • дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;
  • вивчення природних комплексів, об’єктів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та надання наукових рекомендацій з питань зменшення впливу рекреаційної діяльності на природні комплекси та об’єкти Парку;
  • створення наукових основ охорони, відтворення і використання біорізноманіття, а також особливо цінних природних комплексів та об’єктів, окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів Парку та надання відповідних рекомендацій;
  • підготовка та надання наукових матеріалів та рекомендацій необхідних для провадження господарської, природоохоронної, рекреаційної та еколого-освітньої діяльності Парку;
  • вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів;
  • проведення комплексних наукових досліджень з питань збереження унікальної та типової флори і фауни Парку;
  • розроблення природоохоронних заходів та рекомендацій для поліпшення стану збереження природних комплексів, рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів флори та фауни в межах територій заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду і територій перспективних для заповідання, розташованих у регіоні.

Літопис природи є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів та об’єктів, виконаних на території установи.

При НПП "Бойківщина" діє Науково-технічна рада, яку очолює директор Парку.