Екоосвіта

Екоосвіта

У Парку проводиться екологічна освітньо-виховна робота з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об’єктів Парку, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи.

 Основними напрямками екологічної освіти роботи Парку є:

- ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природної та історико-культурної спадщини на території Парку;

- ознайомлення місцевих мешканців із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами/угодами у природоохоронній сфері;

- інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Парку та забезпечення доступу громадян до публічної інформації;

- формування системи наукових знань, поглядів і навиків, які закладають основи відповідального ставлення до довкілля і, зокрема, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;

- створення позитивного іміджу Парку і забезпечення сприяння місцевих мешканців  природоохоронній діяльності на території Парку.

Парк здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за допомогою різних форм та методів освіти, до яких належать: екологічні уроки та виховні заходи, інтерактивні заняття, презентації з ігровими елементами на екологічну тематику, лекції, бесіди, вікторини, акції тощо.

У сфері  екологічно-виховної роботи Парк співпрацює з усіма категоріями населення, підприємствами, організаціями усіх форм власності, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими, міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

 

Екскурсія стежкою "Історичні та природні таємниці урочища...
Акція "Нагодуй птахів взимку"
Мережа життя
Еко-Мемо
Майстер клас "Пташина писанка"
Свято хліба
Бойківська зима
Озеленення школи