Охорона

Охорона території

Охорона території Парку покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

 Службу державної охорони Парку  очолює директор Парку.

Основними завданнями служби держохорони є:

  • забезпечення додержання режиму охорони території та природних об’єктів на території Парку;
  • попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Парку.

 Повноваження служби держохорони визначається законодавством України.

 Підприємства, організації та установи, розташовані на території Парку та в суміжній зоні, проводять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного  законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.

 Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

 Розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Парку, визначаються в установленому законом порядку.

 Державний контроль за додержанням  охорони території здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

 Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

НПП «Бойківщина» адміністративно поділений на 4 лісництва: Либохорівське, Міжгірське, Сянківське та Яблунське.